Křížovkářský ráj

Vadí Vám reklamy? Staňte se členem křížovkářského klubu.

výherní luštění-křížovka 26062020

Na lovu došlo ke neštěstí. Lord Bubac postřelil neúmyslně maželku Lorda Pickeringa. Lord Pickering přistoupil k Lordu Bubacovi a rozzlobeně pravil:„Pane, postřelil jste moji ženu! Žádám okamžitou satisfakci!“ Lord Bubac nevzrušeně odpoví:„Ale ano, beze všeho, …tajenka.“

POZOR SOUTĚŽ!! Pokud se chcete soutěže účastnit klikněte prosím nejprve na tlačítko Přihlásit se.

Křížovkářský
ráj
BEZPRÁVÍ (ZAST.)
CITOSLOVCE JUKÁNÍ
SPZ OLOMOUCE
SKLÁŘ KTERÝ SMÁČÍ
TAJENKA 3.DÍL
NAŘÍKAT
ŠIKMO
BRAMBOROVÁ KAŠE
RUMUN. MĚNA
Křížovkářský
ráj
DOMOV BOHŮ
TAJENKA 1.DÍL
ZKR. LÉKAŘSKÉ ODBOROVÉ ORGANIZACE
ANGL. JEHO
DOMÁCKY ALENA
ARABSKÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ
HLENITOST
KONTO V BANCE
INICIÁLY FYZIKA FRANKA
INDONESIA INSTITUTE OF ISLAMIC DAWAH SKR.
LATINSKY "TÝŽ"
ITALSKÁ DÁMA
KUS NĚČEHO
ANGLICKÁ ROCKOVÁ KAPELA Z LONDÝNA
ZKR. DÉLKOVÉ MÍRY
OBRNĚNÉ VOZIDLO
DOBA
JIŽ
ZNAČKA MILIJOULE
SÓJOVÝ SÝR
ZN. ZÁPALEK
ANGL. NE
NĚM. ASI
VELKÝ PES (EXPRES)
DRUH MĚKKÝCH BONBONŮ
OCASATÝ OBOJŽIVELNÍK
POMOC: IDEM, YES, HIS, LEI, LDII, ÚD
DOMÁCÍ PLSTĚNÁ OBUV
JINAM
TAJENKA 2.DÍL
ZBRAŇ RYTÍŘE
BŮŽEK LÁSKY
PODPLUKOVNÍK /ZKR. /
POPĚVEK
KOCOUR (NÁŘEČNĚ)
POPĚVEK
OBYVATELKA INDIE
NEMOCNIČNÍ ODDĚLENÍ
OBRÁZKOVÝ SERIÁL S TEXTEM
ČÍSELNÉ ÚDAJE
POŽÁRNÍ OCHRANA
DOVRŠIT
ADRESNÍ ZKRATKA
ULULAT
RUDNÉ DOLY (ZKR.)
ZKRATKA AMER. FIRMY (GENERAL ELECTRIC)
PRIMÁT
TU MÁŠ
ROZPOZNÁVAT ZRAKEM PÍSMO
DROBNÝ JEŠTĚR
DOMÁCKY EMA
ČÁST ZÁVODU