Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

krížovka 25102023

Aj peniaze vraj dokážu povedať všetko. …Tajnička!

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Horizontal clues

A ZAJAKÁVAL SA, ROZPÚŠŤAJÚ, KTO NEVERÍ V BOHA (KRESŤ.)
B ODLÚČENIE, ZN. PRESNÝCH TVÁRNIC, OBÚCHA NOHOU
C TAJNIČKA 1.DIEL, RANA (ZDROB.), DREVINA S KMEŇOM
D ZNAČKA ŠPORTOVEJ OBUVI, VTÁK ČIERNEJ FARBY, MYŠLIENKOVÝ SÚVISIACI S IDEOU
E DIERKOVANÁ ALEBO MRIEŽKOVANÁ VÝŠIVKA, ALKOHOL (SLANG.), ZNAČKA KLAVÍRA
F POVRCH TELA VTÁKOV, RÔSOL, RODOVÝ ZNAK, SEVERSKÝ ŠKRIATOK V PODOBE VYDRY
G AKOŽE, HRABAL SA (EXPR.), TAJNIČKA 2.DIEL
H ZÁKLADNÝ SPOLOČENSKÝ ÚTVAR, PATRIACA KATOVI, USUŠENÁ TRÁVA
I OZDRAVUJ, PREDMET NA PRIBÍJANIE, ZVESIL

Vertical clues

1 AFRICKÁ POLOOPICA, SKUPENSTVO VODY
2 VÝHONOK, FAKTOR VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
3 HLADKÁ BAVLNENÁ TKANINA, POĽNOHOSPODÁRSKY VÝNOS
4 MÄKKÝ NERAST, GRAFIT, PATRIACI RITE
5 KTORÝ, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY (SKR.), FRANCÚZSKA SKRATKA OSN
6 LONDON ACADEMY OF MUSIC (SKRATKA), CITOSLOVCE PLAŠENIA VTÁKOV, PREDPONA SUPERLATÍVU
7 DESPOTA, SLOVENSKÉ ÚSTREDIE KNIŽNEJ KULTÚRY (SKR.)
8 SLOVENSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR, ČISTIL PRANÍM
9 PRACOVNÝ STÔL (SLANG.), PÄTICA
10 TITUL VLÁDCU INKOV, SPÁD
11 MENO AGÁTY, ANGL. SKR. ROPNEJ BURZY, POZÝVA
12 POSITION (SKR.), ZODIERAJ, ZNAČKA KOZMETIKY
13 SKLADBA PRE OSEM NÁSTROJOV, VODCA, VEDÚCI, ŠÉF
14 STRAŠIDELNÉ DIELO, PLAMEŇ, POŽIAR (HOVOR.)
15 PATRIACI APOVI, TRVÁCA RASTLINA
16 KT. NEMÁ SCHOPNOSŤ HOVORIŤ, RUCH, ZHON
Unsufficient? Choose a different crossword: A classic crossword (247)