Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 14092018

So ženou sme už manželia niekoľko rokov, keď mi nedávno navrhla, aby som doniesol nejaké tabletky, ktoré by zaistili, že bude v spálni znovu nejaká akcia, bol som za. …Tajnička. Zrejme to nebolo to, čo myslela.

Křížovkářský
ráj
PODĽAHNE HNILOBE
RYTÍM VYHĹBIL
AUTONÓMNA OBLASŤ (SKR.)
MOL BULHARSKA
ONAK, INAKŠIE, NIE TAK, ODLIŠNE
POVRCHOVÉ BANE
POVALIL
VINIČ (HOVOR.)
SPOLOVICE
Křížovkářský
ráj
CHYTALI
TAJNIČKA 1.DIEL
VIDINY
VYUČUJ
AMERICKÝ (SKR.)
PLAČE (BÁS.)
LONG PLAY /SKR. /
TAJNIČKA 2.DIEL
SEVERSKÁ DÉMONICKÁ POSTAVA
VEŽOVÉ HODINY
ČERVENÝ KRÍŽ
KLUS (HOVOROVE)
TAJNIČKA 3.DIEL
ZNAČKA ZUBNEJ PASTY
FIALKA
SÚHLAS
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÁ BANKA
MENO PERUÁNSKYCH PANOVNÍKOV
REGISTRAČNÉ ČÍSLO
NEVENUJE
K, NA
UČIACI SA REMESLU
RÍMSKYCH 52
BEZ PRÍTOMNOSTI VLHKOSTI
HUDOBNÁ ZNAČKA
DVOJHLÁSKA
NEZISTIL SLUCHOM
VEĽA VYDÁVALO
POMOC: BND, CETKA, LZ
STUPEŇ NA VYSTÚPENIE ALEBO ZOSTÚPENIE
MENO PAVLA
SPOLKOVÁ SPRAVODAJSKÁ SLUŽBA NEMECKA
INIC. BÁSNIKA ALBERTI (LEON BATTISTA)
ČAČKA, TAĽAFATKA, OZDÔBKA, OKRASA, OZDOBA
ARCHITEKTONICKY UPRAVENÝ VCHOD DO BUDOVY
SKRATKA A. S. V USA
ODMOTAJ
MENO SPEVÁČKY PUGAČEVOVEJ
INIC. HEREČKY ONDREJKOVEJ
HLAS VRANY
UNION EUROPE (SKR.)
KONIEC, PO ANGLICKY
MALÉ OSADY (ZASTAR.)
MODEL OPLA
ODEVNÁ TVORBA (SKR.)
FARBA (KNIŽNE)
VNIKNUTIE (KNIŽ.)
OVIJE
VEDÚCA MYŠLIENKA