Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 14092018

Varenie mojej ženy je také zlé, …tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A DORASTAJÚCA MLÁDEŽ, DOMÁCE ZVIERA, PREDPONA (ČASOVÝ)
B UVOĽNILA ZAPNUTÉ, ORÁČ (ZASTAR.), UKAZOVAL ZUBY
C TAJNIČKA 1.DIEL, VYTEPÁVA
D DRUHÝ MESIAC HEBREJSKÉHO KALENDÁRA, KOVAL, NEJAKO, HNEĎ, TERAZ
E KRÁSNA (POET.), CITOSLOVCE VÝSMECHU, SLOVKO POHŔDANIA, RÚBANÍM PRIPRAV, SIVO
F FUTBALOVÝ KLUB (SKR.), PODSVETIE, NIE STARO, ANGLICKÝ ZBOJNÍK (ROBIN)
G ID EST (SKR.), TAJNIČKA 2.DIEL
H DEFINÍCIA, DEFINOVANIE, POMÔCKA NA ODCHYTENIE ROJA, VYMEDZENÁ ČASŤ ÚZEMIA
I ZAKOPALA, ŽENSKÉ MENO (27.3.), POSTROJ NA ŠIJU DOBYTKA

Zvislé legendy

1 ZOMREL, MIEŠANÝ CHLADENÝ NÁPOJ
2 OBLEČIE, ODMENA
3 RANNÁ VLAHA, PROPORCIA
4 DRUH PÁSOVCA, JEDOVATÉ RASTLINY
5 PLAČ,ROŇ SLZY, KRAJSKÁ POVODŇOVÁ KOMISIA (SKR.), V RÍME 549
6 ROZTÁPAJ, SOVA (ZASTAR.), V STAROM ZÁKONE PRVÁ ŽENA JAKUBOVA
7 POKRÝVALI, ZAPÁCHAJÚCI PRVOK
8 OBYVATEĽ RAČE, ZNAČKA PRE MILIMOL
9 ÚTOK, NAPADNUTIE (KNIŽ.), STROMORADIA
10 VAJCE (DETS.), RAPAVÝ ČLOVEK
11 AMERICAN JOURNAL OF NURSING (SKR.), ZBOR SUDCOV, PYTLIACKE NÁSTRAHY (ČESKY)
12 ŽELÁ SI, MIENI, AFRICKÝ JAZYK, CITOSLOVCE BOLESTI
13 ÚPRAVA FOTOGRAFIE, RASTLINNÉ MASLO
14 OBREŽE, ODRETÉ MIESTO
15 DRUH PALMY, POLÁM
16 MAZADLO, OBLIEKLO

Pomôcka

NIPA, IBO
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (319)