Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 12102018

Dežo, nepi to mlieko! Prečo? Lebo, budeš …tajnička!

Křížovkářský
ráj
POZEMOK, ROĽA
OD
MAJSTROVSTVÁ SVETA (SKR.)
OBYVATEĽ STAREJ ITÁLIE
TAJNIČKA 3.DIEL
OPOJENÉ ALKOHOLOM
MIMO
VZDIALENOSŤ OD NIEČOHO
JEDEN Z VLKOLINSKÝCH
Křížovkářský
ráj
4. MESIAC
TAJNIČKA 1.DIEL
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
MENO OLYMPIE (DOM.)
AZDA
INICIÁLKY FUTBALISTU PANENKY
CITOSLOVCE BEDÁKANIA
ZLIATINA AL A FE
VÝRAZ V KARTÁCH
KONZUMOVALO TEKUTINU
TECHNICKÉ PODMIENKY
REALITNÁ KANCELÁRIA (SKRATKA)
CITOSLOVCE UVAŽOVANIA
JEDEN Z MUŠKETIEROV
VLČICA
REPUBLIKOVÁ RADA (SKR.)
INŠTRUMENTÁLNA SKLADBA
NECH (ČESKY)
UZLÍK
OBKRÚTIA
MASTNÁ ZEMINA
KONTROLA STAVU POKLADNE
RÚBALA SI
PLETIVO POD KÔROU
VOJENSKÝ POVEL PO NÁSTUPE
ZNAČKA TLAČIARNÍ K PC
Křížovkářský
ráj
BOKOM
SÚHLAS
TAJNIČKA 2.DIEL
ROZBI VŠETKO
OBYVATEĽ MESTA AŠ
NAVÁBI
BABYLONSKÝ BOH MESIACA
MEXICKÝ VYMRETÝ INDIÁN
VEDÚCA KLÁŠTORA, PREDSTAVENÁ V ŽENSKOM KLÁŠTORE
SLOVKO RADOSTI
NA TOMTO MIESTE
PÁPEŽSKÁ LISTINA
AZIDOTYMIDÍM SKR.
DRUH PAPAGÁJA
KAPUSTOVITÁ ZELENINA
PESTRÉ PAPAGÁJE
ČESKÁ POLITICKÁ STRANA
TENISOVÝ POVRCH
L FONETICKY
RYBÁRSKA SIEŤ (ODBORNE)
NARKOTIZAČNÁ LÁTKA
VYROBILA ŠITÍM
ZAOSTRENÉ ŽRDE