Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

krížovka 14022020

  • Čo by som dal za to, keby bol Paríž hlavným mestom Talianska, hundre si celé poobedie Jožko. – A prečo Jožko? nedá to jeho matke.
  • Lebo …tajnička.

Křížovkářský
ráj
ZAŤAŽ DAŇAMI
TAM (NÁREČ.)
AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (SKR.)
ZARIADENIE NA CVIČENIE
TAJNIČKA 2.DIEL
VZOREC JODIDU IRIDNÉHO
VYHASNI
DRUH ŠOŠOVKY
DRUH ZÁVORY
Křížovkářský
ráj
DUSNÉ TEPLO, SPARNO
TAJNIČKA 1.DIEL
ORIENTÁLNY HOSTINEC
RIBONUCLEIC ACID
CUDZIA PREDPONA NAD
INIC. HERCA DANČIAKA
PAHOROK, SVAH
JE SPIACI
JAPONSKÝ KAPOR
HLUPÁK
ANARCHISTICKÉ HNUTIE MLÁDEŽE
NA NEZNÁME MIESTO
KONTAKT
SLOVO ÚCTY V ÁZII
SOBOTA (SKR.)
ROKLINA
ZÁSTUP
HORSKÁ SLUŽBA (SKR.)
RIADENÁ STRELA (SKR.)
DOSTATOK ČASU (ARCHAIC.)
SKUTOČNOSŤ (HOVOROVO)
RÍMSKYCH 51
SKÚMA POD VODOU
HLAVNÉ TEPNY
BIELIDLO
ANDREJ (DOM.)
Křížovkářský
ráj
MIERKA (NÁREČ.)
MENA V PORTUGALSKU
KAPITÁN (SKR.)
UMENIE (LAT.)
PRACOVNÁ PLOŠINA V LOME
PREJAVUJE (KNIŽ.)
SPIEVAL (KNIŽ.)
ŠKLBAN, POBEHAJ
ŠALAMÚNOVE OSTROVY (MPZ)
ÚZEMIE POKRYTÉ VEGETÁCIOU
SEVERSKÝ POZDRAV
HUDOBNÝ NOSIČ
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE (SKR.)
ŠÍPOVÝ JED
SLIEĎ, PÁTRAJ
ASOCIÁCIA DODÁVATEĽOV LIEKOV (SKR.)
UŠLA PRED NÁSTRAHOU
ALUMNI MEMORIAL HALL (SKR.)
TU MÁŠ
SKLAD
DO VNÚTRA (HOVOROVE)
SOMÁR
MLADŠIA DOBA ŽELEZNÁ (ÉRA)
Unsufficient? Choose a different crossword: Swedish crossword (4) A joke (773) English (2)