Crossword Kingdom

Do you mind ads? Become a Membership in the crossword club.

krížovka 17022020

Dežo čaká v čakárni pôrodnice. Lekár mu oznamuje:

  • Máte dvojičky.
  • Ďakujem, pán doktor. …Tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Horizontal clues

A MERAČ ELEKTRICKEJ INTENZITY I NAPÄTIA, MERAČ NAPÄTIA PRÚDU, VYKONÁVALA ORBU, VLÁKNO Z BANÁNOVNÍKA
B PRACOVNÝ NÁSTROJ, ZNAČKA PRÁČOK, DÁMSKY ÚČES
C TAJNIČKA 1.DIEL
D ÁZIJSKÝ VOZÍK, VYHYNUTÉ KOČOVNÉ KMENE, PRESTAŇTE PIŤ
E MAČKOVITÁ ŠELMA, MALÝ ÁZIJSKÝ PÚŠTNY DRAVEC, ŽENENIE SA, NEMLUVŇA
F ŽENSKÉ MENO, POZDRAV ŠABĽOU, NAFUKOVACÍ VAK
G TAJNIČKA 2.DIEL, SILNÝ ÚDER (SLANG.)
H ODBORNÍK V ETIKE, ČLOVEK ZAOBERAJÚCI SA ETIKOU, VYDAVATELIA, NAPĹŇAM
I VYNADÁ, MAŠKRTIL, PÚTNICKÉ MIESTO MOSLIMOV

Vertical clues

1 POPLACH, KONIEC MODLITBY, ZÁVEREČNÉ SLOVO BOHOSLUŽBY
2 PREVÁŽAJÚ, MELÓDIA
3 OPAČNÁ STRANA, POHAN
4 POCHOD (ZAST.), BEŽÍ
5 TO, PO RUSKY, ČASŤ RÍMSKEHO DOMU, TELOVÝCHOVNÝ (SKR.)
6 TABLETA, TABLETKA (SKR.), ALIANCIA ŽIEN SLOVENSKA, MENO EDUARDY
7 PATRIACE OTOVI, AMERICKO-KANADSKÁ SPOJENECKÁ DRUŽICA
8 MATERIÁL NA PRÚTENÝ NÁBYTOK, ROČNÉ OBDOBIE
9 KAPROVITÁ RYBA, RACHOT, HRMOT
10 MORAVANIA, ZN. POČÍTAČOV
11 ALLIANCE TECHNOLOGIE INFORMATIQUE, STARAŤ SA , RÍMSKYCH 49
12 ADJEKTÍVUM (SKR.), ODDELENIE ANESTÉZIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY (ARO), INIC. TANEČNÍKA MODROVSKÉHO
13 PRERIEKNUTIE MODERÁTORA, POLIA
14 ZBOHOM, BRNKANIE (BÁS.)
15 DRUH ŽENSKÉHO ÚČESU, ĽAD (ZDROBN.EXPR.)
16 JUŽNÁ RASTLINA S OBLÝMI LISTAMI, IZBOVÁ RASTLINA, ĽALIOVITÝ SUKULENT, DRUH JAŠTERA
Unsufficient? Choose a different crossword: A classic crossword (221)