Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 11072018

“Pán Novák, tie protézy vám stále neposlali?” “Nie, poisťovňa mi napísala, …tajnička!”

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A DAL SPÍNAČOM DO POHYBU, VSALO, DAKEDY
B STROMORADIE, SNEŽNÝ LEOPARD, TYP PNEUMATÍK
C TAJNIČKA 1.DIEL, RASTLINA PESTOVANÁ NA VLÁKNA
D BAHNIAKOVITÝ VTÁK, KŇAZSKÉ RÚCHO, ZNAČKA VIDEOREKORDÉROV, LATINSKÝ ZÁPOR
E BIELKOVINA V OBILÍ, AKADEMICKÝ TITUL, ZNAČKA NÁTIERKY, KÓD ANGLICKEJ LIBRY
F Z BOČNEJ STRANY, OVANUL, KRÁČAJÚ, SLOVINSKO (KÓD)
G TAJNIČKA 2.DIEL, POVEL
H PREDPLÁCAJ, ŠPORTOVÉ DRUŽSTVÁ, AKOŽE
I AUSTRÁLSKY PAPAGÁJ, STONAŤ (HOVOR.), ZDOLAJ
1 ZAPÁLIL SVETLO, VYDARENIE
2 STROMORADIA, BATOĽA, NEMLUVŇA
3 ČIASTKOVÁ RUPIA, VOZ ŤAHANÝ ZÁPRAHOM
4 CITOSLOVCE BEDÁKANIA, ŽENY S VEĽKÝMI OČAMI
5 NESKÚSENÝ POUŽÍVATEĽ (HOVOR.), PODKÚVAŤ, ULICA (SKR.)
6 POKRMOVÝ TUK, HROB (KNIŽ.), NEMECKÝ SÚHLAS
7 ČISTIACI PROSTRIEDOK, ZBOŽNE (ZRIED.)
8 ZNAČKA POČÍTAČOV, NESPI, ČLOVEK ŽIJÚCI V ČECHÁCH
9 AMÁLIA, DOMÁCKY, DRUH PAPAGÁJA, VEĎ, VŠAK (NÁREČOVO)
10 OSTRIČ NA KOSU, PODNEBIE
11 KRAJSKÁ POVODŇOVÁ KOMISIA (SKR.), JAPONSKÝ KAPOR, KYPRIŤ
12 MUŽSKÉ MENO, TV SPOLOČNOSŤ NSR, VÝROBCA ÁUT DÁCIA
13 AKVÁRIOVÁ KAPROVITÁ RYBKA, TESNE
14 ZN. PRESNÝCH TVÁRNIC, POHYB VZNIKNUTÝ ODRAZENÍM NOHY
15 OZNAČENIE INKASA, MARAS
16 NA INÉ MIESTO, TAJNIČKA 3.DIEL
ARD