Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 10082018

Pýta sa turista baču:

  • Bača, kde sa tu páli slivovica?
  • Vidíte ten kostol?
  • Vidím.
  • …Tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A NEDÁVAJ SOĽ DO JEDLA, PREDTUCHA, HLAS ŽABY
B NÍZKY MÚR NAD RÍMSOU, IBRAHIM (DOM.), BOJOVÉ PÁSOVÉ VOZIDLO, RASTLINNÉ MASLO
C TAJNIČKA 1.DIEL, PATRIACI IMOVI, MODLA
D OHOROK, ZNAČKA KOBERCOV, MENO HANY
E KRÍVAJ (EXPR.), ZNÍŽENIE POVINNOSTÍ, VOĽAJAKÝ
F SÚČIASTKA VO VOZIDLE, SILNÝ ČLOVEK, ČLOVEK ŽIJÚCI V SUSEDSTVE
G DEODORANT, JEDÁLNY LÍSTOK, TAJNIČKA 2.DIEL
H KRIK, REVANIE, PRVÝ ČLOVEK, MANILSKÉ KONOPE, KRÁČAM
I KRÍKY, ČESKÁ TV STANICA, ODBORNÍK NA VÝROBU KOLIES, PRELAMUJE
1 NAKRÚŤ, OTOČ, OKRASNÝ SAD
2 ČASŤ PRETEKOV, JAZDECKÁ PREKÁŽKA
3 ÁZIJSKÝ JELEŇ, ŠUPINY Z OBILIA
4 OKOLO, VÔKOL (BÁS.), MENO TOMÁŠA
5 ZĽAKNUTIE, ZÁPIS MALEJ ŠACHOVEJ ROŠÁDY, MENO EDUARDA
6 OZNAČENIE KAMIÓNOV, KATOLÍCKA JEDNOTA SLOVENSKA (SKR.), NAVAL, NÁMORNÝ (SKR.)
7 ODOBERÚ, FINANČNÝ OBNOS
8 KÔŇ BIELEJ SRSTI (HOVOR.), INAKŠIE
9 MRAVOKÁRCA, VYLUČOVACIA SPOJKA
10 ZN. NAMÁČACIEHO PRÍPRAVKU, BOL NEROZHODNÝ
11 OXID INDNATÝ, SYKOT, SYČANIE, SLUČKY
12 EKVIVALENT (SKRATKA), ZABRAŇUJ HORENIU, DUS, PRIPRAVUJ VARENÍM
13 KRÍK, KER, ZHOTOVIL ŠITÍM
14 CHYBNÝ, KLESÁ NA STOLIČKU
15 CHOROBNÁ ZÚRIVOSŤ, ZÁKLADNÁ ČÍSLOVKA
16 KÁLIA (BOT.), POHYBUJEME SA
REKOS, SIKA