Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 10082018

Cez prestávku sa hádajú 2 žiaci: – Si hrozný somár, volá jeden z nich. – A ty ešte väčší, odpovedá druhý. – Počkajte chlapci, zasiahne pán učiteľ, – …tajnička! ˝

Křížovkářský
ráj
POSVÄTNÝ BÝK EGYPŤANOV
TAJNIČKA 1.DIEL
KLESLO NA ZEM
DIOVA MILENKA
Křížovkářský
ráj
HLBOKÝ ŽENSKÝ HLAS
PREDLOŽKA S 3. PÁDOM (DATÍVOM)
ZDANLIVÉ PRIBLÍŽENIE HVIEZDY K MESIACU
TAJNIČKA 2.DIEL
VYSILILI, VYČERPALI
ÚRAD USA PRE NORMY
TROPICKÉ ORIEŠKY
PEVNÝ PODPAĽOVAČ
MENO FILMOVÉHO LUPIČA ARZENA
TU MÁŠ
MENO IZABELY
NIT (ZN.)
RADA BEZPEČNOSTI (SKR.)
ZÁMORSKÁ VEĽMOC
ELEKTROENCEFALOGRAFIA (SKR. LEK.)
GYPS
PATRIACI ELOVI
KTO SA DOPUSTIL VLÁMANIA
Křížovkářský
ráj
BLBEC
DRUH PSEUDONYMU
ZOBER
MODEL ZEMEGULE
VZOREC OXIDU ZLATNÉHO
DÚŠOK
INIC. DIRIGENTA TALICHA
TÁLIUM (ZN.)
ČLOVEK VÝBUŠNEJ POVAHY
NÁRODNÉ DIVADLO (SKR.)
VOJENSKÁ LETECKÁ AKADÉMIA (SKR.)
EINSTEINOVE INICIÁLKY
ŠVAJČIARSKO-MEDZINÁRODNÝ KÓD ŠTÁTU
ILAVA (EČV)
KONŠTRUKCIA, STAVBA
AFRICKÁ ANTILOPA
ZOSTAROL
ZÁPOR
PRVÁ ČASŤ ZLOŽENÝCH SLOV S VÝZNAMOM KÚPEĽ, KÚPELE
KVALITNÁ SORTA JABĹK
YOU TUBE (SKR.)
GARANTUJ
PLÁTAL
STARŠÍ TYP AUTA ŠKODA
HLAS HADA
JAZVEC (ZOOL.)
STARŠÍ SVADOBNÍ HOSTIA (NÁR.)
OBCHODNÁ AKADÉMIA (SKR.)
POMOC: ANSI, BALNEO, ANANYM
MENO HERCA ROMANČÍKA
KONCOVKA UHĽOVODÍKOV
VKUSNÝ (HOVOROVO)
OSŤ (NÁR.)
KONZUMUJEM
TAJNIČKA 3.DIEL
BÝVALÝ EURÓPSKY ŠTÁT
RUSKÝ SÚHLAS
VYROBENÉ LIATÍM
PREZÝVKA DIREKTORA
NEPOVEDZ PRAVDU
VYSLOVOVAL REDUKOVANÉ A