Krížovkársky raj

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

Jožko

„Povedal si doma, že si dostal päťku z matematiky?“ pýta sa učiteľka Jožka. „Povedal.“ „A čo rodičia? Čo hovorili?“ „Nič. …Tajnička má 10 písmen."

ATLAMPALMYA
YNÁAEKKEVBK
NLDŠTÍTOKYR
AIIRÁLKSJOE
ERNBAOOAŽOI
PALJOŽKOŇŠT
IMBFAMKETDA
REITEKŠUMKB
ONDHARPÚNAA
AOEMSEIRAAT
ĎATEĽISTIČN