Krížovkársky
raj

I. Dodávateľ

Dodávateľ a zároveň vydavateľ Krížovkársky-raj, s.r.o., Tallerova 2/4, mestská časť Staré Mesto, Bratislava 811 02, IČO: 51 167 701, IČ DPH: SK2120615431

II. Odberateľ

Odberateľom (zákaznikom) môže byť fyzická či právnicka osoba so sídlom v EU.

III. Poskytované služby

Dodávateľ dodáva predplatné časopisov podľa objednávky odberateľa.

IV. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Odberateľ môže objednávku urobiť prostredníctvom online formulára alebo elektronickou poštou.

V. Ceny

Všetky ceny sú konečné.

VI. Platebné podmienky

  1. Platebnou bránou GoPay

VII. Dodacie podmienky

Po zaplatení čiastky je možné si časopis stiahnuť priamo z webu.

VIII. Dodacie lehoty

Sú okamžité po obdržaní platby.

IX. Odstúpenie od zmluvy

Odberateľ môže od zmluvy odstúpiť iba so súhlasom dodávateľa.

X. Záručne podmienky

Predajca poskytuje záruku na dodávku predplateného časopisu.

XI. Reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť iba v prípade, keď pri rešpektovaní podmienok dodávateľ nezabezpečí stiahnutie predplatených titulov. Odberateľ je povinný dodávateľovi poskytnúť súčinnosť potrebnú pre vyriešenie reklamácie.

XII. Ochrana osobných údajov

Dodávateľ narába s osobnými údajmi v súlade s platnými zákony ČR, hlavne so Zákonom o ochrane osobných údajov. V internej databáze uchováva základne identifikačné údaje (meno osoby, IČ, DIČ, poštovnej a emailovej adresy), ktoré využíva v rámci administratívnej agendy spojenej s vybavovaním objednávok a ďalej k nájdeniu historických objednávok v prípadoch, kedy odberateľ po určité dobe požaduje kópiu pôvodne dodaných licenčných údajov. Dodávateľ v databázy nearchivuje žiadne citlivé osobné údaje.Odberateľ uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a uložením svojich osobných údajov v rozsahu definovaného týmito Obchodnými podmienkami. Odberateľ má právo si vyžiadať podrobné informácie o povahe a rozsahu uchovávaných osobných údajov, prípadne môže požiadať dodávateľa o ich odstránenie z databázy (dodávateľ takéto žiadosti bez zbytočného odkladu vyhovie).

XIII. Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia od 25.2. 2014. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky podľa potreby meniť a upresňovať – pre konkrétnu objednávku však obchodné podmienky platia vždy v tej podobe, v akej boli zverejnené na stránkach dodávateľa v okamžiku odoslania objednávky.

Novinka

Nové čisla v predaji.

Viac nformácií

Slovník


Podľa písmen

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

Forum

Rady, návody, diskusie ... o krížovkách

Vstúpiť

Krížovkársky klub

Bez reklám
5000 krížoviek
1500 sudoku
10 nových každý deň

6 €/rok

Objednať

Online hry

fifteen

Hrať
Počet návštevníkov: 40 881 236
5158 dnes (30 online)
Počet registrovaných užívateľov: 21 171